Lista e përfituesve

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë TM4, 2016Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e dymbëdhjetë 2016 - BlegtoriLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e dymbëdhjetë 2016 - SipërfaqeLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e njëmbëdhjetë 2016 - BlegtoriLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e njëmbëdhjetë 2016 - SipërfaqeLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë TM3, 2016Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e dhjetë 2016 - BlegtoriLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e dhjetë 2016 - SipërfaqeLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e nëntë 2016 - BlegtoriLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e nëntë 2016 - SipërfaqeLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e tetë 2016 - BlegtoriLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e tetë 2016 - Sipërfaqe Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë TM2, 2016Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Pagesa e shtatë 2016 - BlegtoriLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Pagesa e shtatë 2016 - SipërfaqeLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e gjashtë 2016 - BlegtoriLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e gjashtë 2016 - SipërfaqeLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e pestë 2016 - BlegtoriLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e pestë 2016 - SipërfaqeLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e katërt 2016 - BlegtoriLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e katërt 2016 - SipërfaqeLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë, TM1 2016Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e tretë 2016 - BlegtoriLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e tretë 2016 - SipërfaqeLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e dytë 2016 - BlegtoriLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e dytë 2016 - SipërfaqeLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Pagesa e parë 2016 - BlegtoriLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Pagesa e parë 2016 - Sipërfaqe