Lista e përfituesve

Lista e katërt fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Blegtori 2018Lista e katërt fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Siperfaqe 2018Lista e tretë fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Siperfaqe 2018Lista e tretë fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Blegtori 2018Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë TM3- 2018Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë TM2- 2018Lista e bizneseve përfituese për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilesisë TM3 - 2018Lista e dytë e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Siperfaqe 2018Lista e dytë e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Blegtori 2018Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Blegtori 2018Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Siperfaqe 2018Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë TM1- 2018Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë dhe therrjet e raportuara të gjedhit TM1- 2018Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë TM4, 2017Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë TM3, 2017Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë TM2 shtesë, 2017Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e tetë 2017 - SipërfaqeLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e tetë 2017 - BlegtoriLista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesa e shtatë 2017 - Blegtori