Lista e përfituesve

Lista e bizneseve përfitues për Pagesa Direkte-Qumësht sipas cilësisë, Therrje te kafsheve dhe Akuakulture, Sipërfaqe dhe Blektori 2019Lista e katërt e bizneseve përfituese për Pagesa Direkte-Sipërfaqe dhe Blegtori, 2019 Lista e tretë e bizneseve përfituese për Pagesa Direkte-Sipërfaqe dhe Blegtori, 2019 Lista e dytë e bizneseve përfituese për Pagesa Direkte-Sipërfaqe dhe Blegtori, 2019 Lista e parë e bizneseve përfituese për Pagesa Direkte-Sipërfaqe dhe Blegtori, 2019 Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte-Qumësht sipas cilësisë, gjashtëmujori i dytë 2019Lista e pestë e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Blegtori 2019Lista e gjashtë e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Sipërfaqe 2019Lista e pestë e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Sipërfaqe 2019Lista e katërt e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Blegtori 2019Lista e katërt e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Sipërfaqe 2019Lista e tretë e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Sipërfaqe 2019Lista e tretë e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Blegtori 2019Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte-Qumësht sipas cilësisë, Therrje te kafsheve dhe Akuakulture - 2019Lista e bizneseve përfitues për Pagesa Direkte-Qumësht sipas cilësisë, Therrje te kafsheve dhe Akuakulture - 2019Lista e dytë e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Sipërfaqe 2019Lista e dytë e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Blegtori 2019Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Sipërfaqe 2019Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Blegtori 2019