Njoftim për fermer për thirrjën e dytë për PZHR 2020-2021